DMS omfatter kommunale, interkommunale og spesialisthelsetjenestene i regionen vår, hvor 6 kommuner i Midt-Troms har felles kommuneoverlegetjeneste, 5 interkommunale øyeblikkelig hjelpsenger på Avdeling for Behandling og Rehabilitering, samt felles interkommunal legevakt:

  • Berg
  • Lenvik
  • Torsken
  • Tranøy
  • Sørreisa
  • Dyrøy