DMS omfatter kommunale, interkommunale og spesialisthelsetjenestene i regionen vår, hvor Senja og Sørreisa har felles kommuneoverlegetjeneste, 5 interkommunale øyeblikkelig hjelpsenger på Avdeling for Behandling og Rehabilitering, samt felles interkommunal legevakt:

  • Senja
  • Sørreisa