Dialysen har seks dialysemaskiner og kan tilby behandling på dagtid seks dager i uken. 

Kapasiteten er dermed 12 pasienter. Henvisning skjer fra lege. Unntaket er ved behov for gjestedialyse. Da kan pasienten selv ringe avdelingen.