Fødestua i Midt-Troms drives i samarbeid mellom Senja kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Fødestua er landets største, jordmordrevne fødestue med 90-100 fødsler i året. 

Telefon: 77 87 14 90

De viktigste oppgavene for fødestua er:

  • Fødselshjelp
  • Barsel
  • Svangerskapsomsorg