Fødestua i Midt-Troms drives i samarbeid mellom Lenvik kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Telefon: 77 87 14 90

De viktigste oppgavene for fødestua er:

  • Fødselshjelp
  • Barsel
  • Svangerskapsomsorg