Senjalegen avdeling Finnsnes

Senjalegen avdeling Finnsnes skal dekke fastlegetjenester for Lenvik kommune. I folketall er dette den største av de 4 Senjakommunene. Senjalegen avdeling Finnsnes er et stort kontor med tilsammen tolv fastleger og to turnusleger. I tillegg har 2 av legene med hjelpepersonell utekontordager på Gibostad to dager i uken.

Senjalegen avdeling Finnsnes ligger på Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes og har derfor lett tilgang til røntgen, interkommunal legevakt, spesialistpoliklinikk, Intermediæravdeling (KAD-senger), Fødestue, Dialyse, Interkommunal kreftpoliklinikk, Sykehjem, Områdegeriatrisk team m.m. Dette gjør at legene tiltross lang avstand til nærmeste sykehus har store muligheter for faglige utfordringer i trygge rammer. 

Telefon: 77 87 14 10 

 

Mer info om Senjalegen avdeling Finnsnes

Valg/bytte av fastlege