Senjalegen avdeling Silsand 

Hovedkontoret ligger på Silsand med seks fastleger og to LIS-1 leger. Senjalegen avdeling Silsand skal dekke fastlegetjenesten for de tre minste Senjakommunene Berg, Torsken og Tranøy. Fra 1.1.2020 blir disse tre kommunene og Lenvik slått sammen til en felles Senja kommune.

Senjalegen avdeling Silsand har ansvar for å drifte 4 utekontor: Gryllefjord, Sifjord, Skaland og Stonglandseidet. 

Kombinasjonen av et fast hovedkontor og ukentlige utekontordager gir en spennende og variert allmennlegehverdag. Med lang avstand til sykehus, nærhet til pasientene og et godt fagmiljø gir dette en spennende kombinasjon av utfordringer og trygghet. For folket på Senja har Senjalegemodellen gitt en langt mer stabil og kvalitativt god fastlegetjeneste enn tidligere.

Telefon: 77 88 30 00

Akutt-telefon: 77 59 10 00

Mer informasjon om Senjalegen avd. Silsand

Valg/bytte av fastlege