Dyrøy kommune ligger midt i Troms og har ca 1200 innbyggere.

I Dyrøy kommune er det lagt til rette for stedsuavhengig læring og arbeid med gode digitale løsninger og utnyttelse av ny teknologi. Dyrøy kommune har bygd og eier et fibernett som strekker seg over hele kommunen – får fiber der du bor.

Det er robuste lokale bedrifter og mange stedbundne ressurser innen hav- og landbruk. Næringslivet består av små foretak i servicenæringer, i tillegg til bedrifter med regionalt og internasjonalt marked. 

Reiseliv og turisme er basert på ressursene i naturen, kortreiste opplevelser og lokal matproduksjon. 

I kommunen satses det på hav-, landbruks- og reidriftsnæring. Det finnes ca 15 gårdsbruk og seks lokasjoner for lakseoppdrett fordelt på tre selskaper. I tillegg

Med utgangspunkt i Brøstadbotn når man et stort regionalt arbeidsmarked. 25 min til Sørreisa, 30 min til Sjøvegan, 45 min til Finnsnes og 45 min til Bardufoss lufthavn. Fra Brøstadbotn går det daglig hurtigbåt til nabobyene Tromsø (1t og 45 min) og Harstad (1 t).

I Dyrøy tilrettelegges det spesielt for unge nyetablerere. Dyrøy kommune tilbyr byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus eller berettiget ombygging. Kommunen har mange gratis tomter og rimelig tilkobling til vann/avløp, og det er mulig å få startlån gjennom kommunen. 

I kommunen er det barnehage, kulturskole, barne- og ungdomsskole i sentrum og tre videregående skoler i pendleravstand (Sjøvegan, Bardufoss, Senja).

Kommunen har et aktivt idretts- og kulturliv. 

Mer informasjon på kommunens hjemmeside: www.dyroy.kommune.no