Lenvik kommune med rundt 11.500 innbyggere er Troms fylkes tredje største kommune. Ca. 60% av kommunens areal ligger på Senja, mens resten ligger på fastlandet. Administrasjonssentrum ligger i byen Finnsnes, som også er regionsenter i Midt-Troms. Den interkommunale legevakttjenesten er lokalisert ved DMS på Finnsnes. 

Byen har gode kommunikasjoner både over sjø og land. Hurtigruta anløper daglig på nord- og sørtur, og med hurtigbåt kan du reise til nabobyene Tromsø og Harstad på vel en time. Også bygdene Tennskjær og Lysnes på Senja har hurtigbåtforbindelse med Tromsø. Og kort vei, 45 km, til Bardufoss lufthavn med flyforbindelse til resten av landet.

Lenvik kommune har et rikt næringsliv med satsing på sjømat, industri, offentlige tjenester, handel og reiseliv.

Det er 9 grunnskoler i Lenvik, som eies og drives av kommunen. I tillegg finner du en privat ungdomsskole, tre videregående skoler og ett studiesenter i kommunen.

Kulturhuset på Finnsnes er kommunens kulturelle storstue. Her er også kino. Og i Kunnskapsparken er det et nytt og svært moderne bibliotek.

Mer informasjon på kommunens hjemmeside: www.lenvik.kommune.no

Fra nyttår 2020 blir de 4 Senjakommunene sammenslått til èn felles Senja Kommune.