Tranøy kommune ligger på den sørøstlige delen av Senja. De største bygdene i kommunen er Vangsvik med kommunesenter, og Stonglandseidet med pleie- og omsorgstjenester. 

Her er to moderne og velutrustede skoler med svømmehaller, kulturskoletilbud,  barnehager med kapasitet for nye innbyggere, butikk, fritidsklubber, villmarksleir, idrett og andre aktivitetstilbud for innbyggerne. 

Det bor i overkant av 1500 innbyggere i kommunen. Det er utleieboliger i flere av bygdene, og kommunen fører en aktiv boligpolitikk og tilrettelegger for de som ønsker å etablere seg i kommunen. 

Tranøy har et næringsliv med både store og små bedrifter innenfor industri, landbruk, havbruk og småskala turisme.

Tranøy er skapt for friluftsliv året rund. Kommunen er rik på verneområder med urørt natur, deriblant Ånderdalen nasjonalpark. Dalene og fjellene gjemmer mange fiskerike vann og lakseførende vassdrag. Marka og fjellet byr på muligheter for jakt og sanking av bær, sopp og urter. 

Mer informasjon på kommunens hjemmeside: www.tranoy.kommune.no

Fra nyttår 2020 blir de 4 Senjakommunene til èn felles Senja kommune.